Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

Okienko SAVT - Október

Nové normy a predpisy

 • prebieha revízia STN 736123 Stavba vozoviek. Cementobetónové kryty (TNK5 pri UNMS Bratislava)

Publikácie

 • „Technické pravidla ČBS 05 Modul pružnosti betonu“ (možno zakúpiť v ČBS - cena 550 Kč), kontakt: www.cbsbeton.eu
 • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH) 
 • Letáky SAVT:
  • Sprievodca STN EN 206 + Národná príloha – plagát formátu A0
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
  • Betonáž a ošetrovanie betónu – plagát formátu A0
 • (dostupné u členov SAVT)

Odborné semináre, konferencie

 • 24.BETONÁŘSKÉ DNY, 22. a 23.11.2017, Litomyšl kontakt: www.cbsbeton.eu
 • BETON – Rizika vad a poruch, seminár, 30.11.2017, Brno, kontakt: www.betonuniverzity.cz
 • 18.kongres ERMCO, 7. - 8.6.2018, Oslo, Nórsko

Členovia SAVT

odborný seminár
VÝROBA BETÓNU 2018
Stretnutie všetkých, ktorí majú radi betón a chcú sa o ňom viac dozvedieť!
3. a 4.10.2018 Vysoké Tatry

Siedmy ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Najnovšie články a dokumenty

Betonáž a ošetrovanie betónu

Čítaj ďalej

Betónové cyklotrasy

Čítaj ďalej

Smernica pre pohľadový betón

Čítaj ďalej

Predstavitelia asociácie

Ing. Erik Zemánek

Ing. Erik Zemánek

Prezident

Ing. Ivan Hanzliček

Ing. Ivan Hanzliček

Vice-prezident pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

Ivan Lendvay

Ivan Lendvay

Vice-prezident pre marketing

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník