Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

Okienko SAVT - Júl

Nové normy a predpisy

  • STN 206+A1 „Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda“. Platí od 1.5.2017 a nahradzuje STN EN 206

Publikácie

  • „Technické pravidla ČBS 05 Modul pružnosti betonu“ (možno zakúpiť v ČBS - cena 550 Kč), kontakt: www.cbsbeton.eu
  • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT, september 2015 (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH) 
  • Letáky SAVT:
    • Sprievodca STN EN 206 + Národná príloha – plagát formátu A0
    • Betonáž za letných a zimných podmienok
  • (dostupné u členov SAVT a 2.publikácia aj na www.savt.sk)

Odborné semináre, konferencie

Členovia SAVT

Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou
BETÓN 2017
Stretnutie všetkých, ktorí majú radi betón a chcú sa o ňom viac dozvedieť!
5. a 6.10.2017 na Štrbskom plese v hoteli Patria

Súťaž o výrobu najpevnejšieho betónu

Z príležitosti konania odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou ,BETON 2017" sa rozhodla Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu vyhlásiť ,Súťaž o výrobu najpevnejšieho betonu". Výsledky tejto sútaže budú vyhlásene na konferencii ,BETON 2017, ktorý sa koná v dňoch 5. a 6.10.2017.

Šiesty ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Najnovšie články a dokumenty

Betonáž a ošetrovanie betónu

Čítaj ďalej

Betónové cyklotrasy

Čítaj ďalej

Predbežná pozvánka na konferenciu BETÓN 2017

Čítaj ďalej

Predstavitelia asociácie

Ing. Erik Zemánek

Ing. Erik Zemánek

Prezident

Ing. Ivan Hanzliček

Ing. Ivan Hanzliček

Vice-prezident pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

Ivan Lendvay

Ivan Lendvay

Vice-prezident pre marketing

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník