Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Dokumenty

04. 10. – 06. 10. 2017, Štrbské Pleso, hotel PATRIA, celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou, BETÓN 2017

Informácia o konaní konferencie

Poslanie konferencie

Konferencia je určená pracovníkom stavebných firiem, výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov, strojov a zariadení pre výrobu, dopravu a spracovanie betónu, investorom, pracovníkom výskumu a vývoja, pracovníkom ústredných orgánov štátnej správy, skúšobných ústavov a vysokých škôl, ako aj všetkým odborníkom slovenskej betonárskej obce.

Ciele konferencie

  • Nové poznatky z oblasti technológie výroby betónu, nové materiály pre výrobu betónu a nové možnosti použitia betónu v stavebnej praxi.
  • Nové trendy výroby transportbetónu v centrálnych betonárňach pri dodržovaní zásad ochrany životného prostredia a zásad BOZP.
  • Novinky v oblasti legislatívy, normalizácie, metrológie a skúšobníctva.
  • Predstavenie výrobcov a dodávateľov stavebných materiálov, strojov a zariadení pre výrobu, primárnu a sekundárnu dopravu, ukladanie, zhutňovanie a ošetrovanie betónu, ako aj zariadenia pre debnenie a prvky pre vystužovanie betónových konštrukcií.
  • Vytvorenie priestoru pre výmenu skúseností výrobcov betónu a nadviazanie nových kontaktov s výrobcami a dodávateľmi stavebných materiálov a mechanizácie pre výrobu betónu.

Z histórie

  • Konferencie sú usporiadané pravidelne od roku 1995 každé 2 roky, nasledujúci ročník bude už 12. v poradí.
  • Konferencií sa obvykle zúčastňuje 150 až 250 odborníkov betonárskej obce predovšetkým zo Slovenska a Českej republiky, pričom počet odborníkov z firiem priamo vyrábajúcich betón je spravidla nad 50 %.
  • Počet zúčastnených firiem je obvykle v rozmedzí 60 až 100, pričom znovu počet firiem priamo vyrábajúcich betón je spravidla nad 50 %.
  • Na konferenciách je pravidelne prezentovaných okolo 30 odborných prednášok od autorov zo Slovenska a Českej republiky, pričom doteraz sa prezentovalo viac ako 250 autorov.
  • Na konferenciách spravidla prezentuje svoje výrobky a služby od 15 do 20 firiem zo Slovenska a Českej republiky, ktoré sú dodávateľmi surovín a výrobkov určených na spracovanie do betónu, mechanizácie pre výrobu, dopravu a spracovanie betónu ako aj odborných služieb súvisiacich s výrobou betónu.
Attachments:
Download this file (Pozvanka BETON 2017.pdf)Pozvánka na konferenciu BETÓN 2017[ ]1099 kB