Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Dokumenty

Spoľahlivý, univerzálny, trvanlivý, a mnohostranný konštrukčný materiál, ktorý môže pretrvať po stáročia - betón môže prispieť k z hľadiska životného prostredia istej budúcnosti súčasných aj budúcich generácií. Betón dáva mnoho ponúk. Ako stavebný materiál môže napodobňovať tradičné kamenné motívy alebo alternatívne môže byť použitý na vytvorenie moderných súčasných budov. Umožňuje komplexné a inšpiratívne návrhy (budov) za prijateľnú cenu, bez nevhodnej záťaže životného prostredia. Je unikátnou kombináciou funkčných a estetických vlastností, ktoré urobili z betónu základný stavebný materiál na celom svete. Betón je preto hlboko zakorenený v našom každodennom živote. 

Tento dokument bol vytvorený asociáciami CEMBUREAU, BIBM a ERMCO*). Určený je projektantom špecifikátorom, regulačným orgánom a vlastníkom a používateľom budov, ukazuje ako betón môže byť použitý jednak na zníženie rýchlosti klimatických zmien a jednak na minimalizáciu účinkov, ktoré bude mať na naše životné prostredie.

 

Tento dokument bol vytvorený asociáciami CEMBUREAU, BIBM a ERMCO. Určený je projektantom špecifikátorom, regulačným orgánom, vlastníkom budov, požiarnym orgánom, poisťovacím spoločnostiam a verejnosti, ukazuje ako môže byť betón
použitý, jednak na zabezpečenie ochrany pred ohňom, vrátane ochrany životov a majetku a ochrany životného prostredia.