Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Contact us

Adresa
Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu, Kolískova 1, 841 05 Bratislava
Tel
telefón: 02/3910 5211, fax: 02/3910 5219, mobil: 0903/757519
Mail
savt@savt.sk