Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Členovia SAVT

ALAS Slovakia, s.r.o.

ALAS Slovakia, s.r.o.

www.alas.sk

ALAS Slovakia, s.r.o.
Polianky 32
841 01 Bratislava

BAUCHEMIA T.B., s.r.o.

BAUCHEMIA T.B., s.r.o.

www.bauchemia.sk

BAUCHEMIA T.B., s.r.o.
Stanekova 3
841 03 Bratislava

BASF Slovensko, spol.s.r.o.

BASF Slovensko, spol.s.r.o.

www.master-builders-solutions.basf.sk

BASF Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 23
851 01 Bratislava

EKO-BETON, s.r.o.

EKO-BETON, s.r.o.

www.ekobeton.sk

EKO-BETON, s.r.o.
Slovnaftská 25
821 05 Bratislava 2

CRH (Slovensko), a.s., Rohožník, Transportbetón

CRH (Slovensko), a.s., Rohožník, Transportbetón

www.crhslovakia.com/

CRH (Slovensko), a.s.,
Stará Ivánska cesta 7
821 04 Bratislava

MC-Bauchemie, s.r.o.

MC-Bauchemie, s.r.o.

www.mc-bauchemie.com

MC-Bauchemie, s.r.o.
Diaľničná cesta 18
903 01 Senec

SIKA Slovensko,s.r.o.

SIKA Slovensko,s.r.o.

www.sika.sk

SIKA Slovensko,s.r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava

STACHEMA BRATISLAVA, a.s.

STACHEMA BRATISLAVA, a.s.

www.stachema.sk

STACHEMA BRATISLAVA, a.s.
900 41 Rovinka 411

ZAPA beton SK s.r.o.

ZAPA beton SK s.r.o.

www.zapa.sk

ZAPA beton SK s.r.o.
Vajnorská 142
Bratislava