Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Dokumenty

1. Úvod

Po 3 rokoch sa opäť koná pravidelný kongres ERMCO, ktorý organizuje z poverenia ERMCO Nórska asociácia výrobcov transportbetónu - „FABEKO“. Minulý kongres ERMCO sa konal v roku 2015 v Istanbule.

2. Zameranie kongresu a prečo ho navštíviť

Kongres ERMCO je najdôležitejším a najprestížnejším stretnutím predstaviteľov európskeho priemyslu transportbetónu a tiež odborníkov z tohto priemyselného odvetvia z USA a Turecka.

Program kongresu bude organizovaný vo viacerých sekciách:

Špecifikácie na betón, výroba a doprava betónu

 •  Zlepšenie výroby betón
 •  Zlepšenie logistiky surovín na výrobu betónu a logistiky betónu
 •  Stavby s nulovou emisiou CO2
 •  Vývoj nových automatických skúšobných metód, nových technológií vo výrobniach a nových nástrojov na kontrolu

Zmiernenie klimatických a prírodných javov, ochrana životného prostredia“:

 •  Trvala udržateľnosť betónových konštrukcií
 •  Zníženie dopadov spôsobovaných spotrebou energie
 •  Technické a ekonomické porovnanie materiálov na báze cementu a asfaltu v tuneloch

Architektúra a projektovanie pre budúcnosť“:

 •  Dekoračné a inovačné povrchy betónu
 •  Inovačný dizajn obytných a komerčných budov
 •  Používanie systému „BIM“ a digitálnych nástrojov pre dizajnu betónu
 •  Bezpečnostné aspekty v rozvoji urbanistiky
 •  Využitie tepelnej zotrvačnosti betónu na zníženie spotreby energie – „PowerHouse“ („energiu tvoriace domy“)
 •  Flexibilita betónových konštrukcií

Infraštruktúra a adaptácia na klimatické zmeny“:

 •  Využitie vlastnosti betónu v nových projektoch infraštruktúry
 •  Použitie betónu pri výstavbe tunelov a krytov
 •  Energiu tvoriace mosty a cesty – „PowerRoads“ („energiu tvoriace cesty“)

Trvalá udržateľnosť a sociálna zodpovednosť“:

 •  Schéma certifikácie „Zodpovedné využívanie prírodných zdrojov“
 •  Recyklovaný betón
 •  Riešenia na ochranu životného prostredia v betonárskom priemysle

Miesto konania a organizácia:

„Radisson Blu Plaza hotel“ v Oslo (nachádza sa v centre neďaleko novej opery v Oslo).

Kongres sa koná pod záštitou Nórska asociácia výrobcov transportbetónu - „FABEKO“.

Súčasťou kongresu bude aj odborná výstava vybraných dodávateľov zariadení do priemyslu výroby a dopravy betónu (sponzorov kongresu).

Rokovacím jazykom je angličtina.

3. Rámcový program

Štvrtok – 7.6.2018       9,00 – 12,00 Plenárne zasadanie – zahájenie kongresu – kľúčové prezentácie

                                    13,30 – 16,40  Hala „A“         

                                    Špecifikácie pre betón, výroba a doprava betónu

                                    13,30   – 16,40  Hala „B“

                                    Trvalá udržateľnosť a sociálna zodpovednosť

                                    19,30   Gala večer v kongresovom hoteli

Piatok – 8.6.2018        9,00 – 12,20 Hala „A“            

 Špecifikácie pre betón, výroba a doprava betónu (časť II.)

                                    9,00 – 12,20  Hala „B“

                                    Trvalá udržateľnosť a sociálna zodpovednosť (časť II.)

                                    13,20 – 15,40 Hala „A“

Architektúra a projektovanie pre budúcnosť

                                    13,20 – 15,40 Hala „B“

                                    Infraštruktúra a adaptácia na klimatické zmeny

15,40 – 16,15  Plenárne zasadanie - záver kongresu

Sobota – 9.6.2018       9,00 – 11,30 Návšteva stavieb (v blízkosti hotela) zakončená bude pri novej opere v Oslo

 • Zoznam prednášok

Zoznam vyše 40 prednášok a mená prednášateľov sú uverejnené na webovej stránke: www.ermco2018.no.

4. Kongresové poplatky

Vložné na konferenciu je 5700 nórskych korún (cca. 600 €). Prihlásiť sa je možné do 30.4.2018 len priamo na webovej stránke kongresu: ermco2018.no, v kapitole „ERMCO Congress – Registration“.

Vložné zahrňuje: účasť na odborných prednáškach, prednášky prednesené na kongrese, kongresové dokumenty, pracovný obed, kávu, účasť na gala večeri a na odbornej exkurzii.

Poplatok za sprevádzajúcu osobu je  1050 nórskych korún (cca.110 €) a zahrňuje účasť na Gala večeri a na programe pre sprevádzajúce osoby.

5. Spôsob platby

Na základe elekronickej prihlášky organizátori kongresu vystavia a zašlú účastníkovi kongresu faktúru, ktorú je potrebné v stanovenom termíne uhradiť.

6. Ubytovanie

Určité množstvo izieb ERMCO rezervovalo pre účastníkov kongresu v nižšie uvedených hoteloch, ktoré poskytli účastníkom kongresu špeciálne zľavy z ceny ubytovania:

 • „Radisson Blu Plaza hotel. Rezervácia na: radissonblu.com/reservation (zľavový kód pri rezervácii: „ER2018“). Cena izby – 1895 NOK (cca.200 €)
 • Anker hotel. Telefón: +47 2299 7510 (zľavový kód: „reference: 469371“); e-mail: booking.anker.oslo,no
 • Lacnejší hotel: „SmartHotel. Telefón: +47 4153 6500 (zľavový kód: „ERMCO2018“); e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Cena izby: cca.80 – 100 €.

Jún je mesiac s vysokou návštevnosťou turistov v Nórsku, preto ERMCO odporúča zarezervovať si hotel do 31.3.2018.

Spracoval podľa podkladov z ERMCO: Ing.P.Kňaze, CSc.

Betónové cyklotrasy vám zaručujú nasledovné vlastnosti:

• Životnosť: 40 – 50 rokov -> dlhodobá ekonomická výhodnosť

• Nižšie náklady na výstavbu a údržbu cyklotrasy

• Bezpečnosť: Betón má schopnosť za šera a v noci „svietit“ – vzhľadom na svoju šedú farbu dobre odráža svetlo z osvetľovacích zariadení

Výhody betónu oproti iným povrchom:

• Ani v horúcom lete nevznikajú na povrchu cyklotrasy deformácie

• Väčšia odolnosť voči vplyvom prírody - koreňové systémy krovín a okolitých stromov nenarušujú betónové cyklotrasy

• Hladký a rovný povrch cyklotrasy ocenia aj korčuliari

• Betón je materiál prirodzenejší pre prírodu, patrí medzi plne recyklovateľné materiály

• Vyrába sa z miestnych surovín a nemusí sa dovážať zo zahraničia

• Betónová vozovka na cyklotrase nepotrebuje obruby a dobre znáša aj zaťaženia od techniky vykonávajúcej údržbu (ak sa prípadne cyklotrasa kríži s poľnými cestami a pod.)

Pozri priložený dokument

Attachments:
Download this file (SAVT_Betonove_cyklotrasy.pdf)Betónové cyklotrasy[ ]567 kB