Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Konferencie

Informácie pre účastníkov konferencie

Rokovacie jazyky: Rokovacími jazykmi sú slovenčina a čeština.

Konferenčné materiály: Dodané príspevky budú uverejnené v zborníku príspevkov.

Záujem o väčší počet zborníkov je potrebné vyznačiť v záväznej prihláške. Ponuka platí pre účastníkov konferencie. Cena zborníka je 18 € vrátane DPH. Všetkým účastníkom konferencie budú poskytnuté najnovšie publikácie SAVT. V obmedzenom rozsahu budú k dispozícii aj už predtým vydané publikácie SAVT.

Propagácia firiem: Počas konferencie bude v priestoroch hotela organizovaná propagácia firiem, výrobcov betónu ako aj dodávateľov stavebných materiálov a strojných zariadení na výrobu, dopravu, spracovanie a ošetrovanie betónu.

Spoločenský večer: Vo štvrtok 03. 10. 2019 bude pre účastníkov konferencie organizovaný spoločenský večer v priestoroch hotela Patria. Účelom priateľského stretnutia je vytvorenie priestoru pre nadviazanie osobných kontaktov medzi účastníkmi podujatia.

Záväzná prihláška
Vyplnenú a potvrdenú záväznú prihlášku je potrebné zaslať na kontaktnú adresu organizátorov najneskôr do 15. 09. 2019. Do tohto termínu je potrebné uhradiť aj účastnícky poplatok na číslo účtu v ČSOB Bratislava IBAN: SK69 7500 0000 0005 0210 9313, VS: 2019, KS: 0308.
V prípade, že účastnícky poplatok nebude pripísaný na účet organizátorov do začiatku konferencie a účastník nepreukáže pri prezentácii uhradenie platby fotokópiou bankového výpisu alebo ústrižkom poštovej poukážky, bude povinný uhradiť zvýšený poplatok priamo pri registrácii v mieste konania konferencie. Na takúto platbu bude dodatočne vystavená faktúra.

Účastnícky poplatok
Základný účastnícky poplatok je 170 €. Znížený účastnícky poplatok pre členov SAVT a školstvo je 140 €. Účastnícky poplatok pre všetkých účastníkov prihlásených po 15. 9. 2019 sa zvyšuje na 185 €. Ceny sú vrátane DPH.
V cene je zahrnuté vložné, zborník príspevkov, konferenčné materiály, obed dňa 3.10.2019, občerstvenie počas rokovania ako aj účasť na spoločenskom večere. Záujemcom o účasť na konferencii ktorí sa prihlásia po určenom termíne bude vyhovené v rámci kapacitných možností.
V prípade, že sa riadne prihlásený účastník na konferencii nezúčastní, účastnícky poplatok sa nevracia. Zborník príspevkov, konferenčné materiály a faktúra budú dodatočne zaslané poštou.

Ubytovanie a stravovanie
Ubytovanie organizátori konferencie nezabezpečujú, účastníci si ho objednávajú individuálne priamo v hoteli PATRIA. Je rezervované v dvojlôžkových izbách, ktoré je možné využiť aj ako jednolôžkové izby a v apartmánoch. Prístelky sú možné. Kapacita hotela je rezervovaná pre účastníkov konferencie do 20. 9. 2019.
Pri rezervácii ubytovania je v záujme poskytnutia dohodnutej zľavy nutné informovať recepciu o účele Vášho pobytu v hoteli a uviesť heslo BETÓN.
Dojednané akciové ceny na 1 deň (pre účastníkov platia aj pri predĺženom pobyte)

2/2 – dvojlôžková izba - 88 €

1/2 – jednolôžková izba - 78 €

Apartmán - 112 €

Tieto ceny platia pre účastníkov do konca víkendu
Cena izby v kategórii „LUX“ je o 20 € vyššia. V cene sú započítané raňajky podávané formou švédskych stolov, voľný vstup do hotelového bazéna a do fitnescentra, stolný tenis a daň z ubytovania.
Za úhradu je možné využívať aj ďalšie obvyklé služby hotela: wellness, masáž, bowling, minibar, telefón, parkovanie a garáž.

Kontakty na hotel a informácie:
Tel.: +421 52 7848 999 Fax: +421 52 4492 590
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Informácie o hoteli: www.hotelpatria.sk

 

Ďaľšie informácie v prilohách.