Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Komisie SAVT

Komisie SAVT

Odborné komisie slúžia pre zabezpečovanie niektorých oblastí činnosti spoločnosti. V súčasnosti má SAVT tieto komisie:

 

Technická komisia

- Ing. Andrej Hrabovský, ZAPA beton SK, s.r.o., Bratislava -  predseda
- Ing. Leoš Vajner, BASF Slovensko, divízia "Stavebné hmoty" - člen
- Ing. Tomáš Kamas, CRH(Slovensko), a.s., Rohožník - člen
- Ing. Monika Jančigová, ALAS Slovakia, s.r.o., Bratislava - člen

 

Komisia pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

- Ing. Ivan Hanzliček, ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava - predseda
- Ing. Martin Dovaľ, PhD, STACHEMA, a.s., Bratislava - člen
- Daniela Bednárová ALAS Slovakia, s.r.o. - člen
- Ing. Martin Struk, MC-Bauchemie, s.r.o., Bratislava - člen
- Stanislav Sivák, SIKA Slovensko, s.r.o. Bratislava - člen

 

Komisia pre životné prostredie a BOZP

- Ing. Milan Rohlíček - predseda
- Ján Suvák, CRH(Slovensko), a.s., Rohožník - člen
 

Komisia pre marketing

- Ivan Lendvay, CRH (Slovensko), a.s., Rohožník- predseda
- Ing. Peter Tužinský, SIKA Slovensko, s.r.o., Bratislava - člen