Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Zhromaždenie členov

Zhromaždenie členov

Pozostáva zo zástupcov členských organizácií a je najvyšším orgánom spoločnosti:


ALAS, s.r.o., Bratislava, Ing. Ivan Hanzlíček, obchodný riaditeľ
Bauchemia T.B., s.r.o., Bratislava, Ing. J. Valko, konateľ
BASF Slovensko, s.r.o., Bratislava, Ing. Leoš Vajner, obchodno-technický poradca
CRH Slovensko , a.s., Rohožník, Ivan Lendvay, regionálny manažér pre transportbetón
MAPEI SK, s.r.o., Ivanka pri Dunaji, Ing. Ján Fleischhacker, obchodno - technický zástupca pre prísady do betónu
MC-Bauchemie, s.r.o., Bratislava, Ing. Martin Struk, obchodno-technický poradca
Sika Slovensko, s.r.o., Bratislava, Stanislav Sivák, technológ pre betón
STACHEMA Bratislava, a.s., Bratislava, Ing. Martin Dovaľ, PhD, regionálny riaditeľ pre Slovensko
STRABAG, s.r.o., Bratislava, Frischbeton, Ing. Erik Zemánek, riaditeľ oblasti
ZAPA beton SK s.r.o., Bratislava, Ing. Andrej Hrabovský, konateľ a regionalny manažér
V.M.S. TRADE, s.r.o., Brezno, Matej Vlček, konateľ