Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Zhromaždenie členov

Zhromaždenie členov

Pozostáva zo zástupcov členských organizácií a je najvyšším orgánom spoločnosti:


ALAS, s.r.o., Bratislava, Ing. Ivan Hanzlíček, obchodný riaditeľ
Bauchemia T.B., s.r.o., Bratislava, Ing. J. Valko, konateľ
BASF Slovensko, s.r.o., Bratislava, Ing. Leoš Vajner, obchodno-technický poradca
EKO - BETON, s.r.o., Ing. Milan Rohlíček, konateľ
CRH Slovensko , a.s., Rohožník, Ivan Lendvay, regionálny manažér pre transportbetón
MC-Bauchemie, s.r.o., Bratislava, Ing. Martin Struk, obchodno-technický poradca
Sika Slovensko, s.r.o., Bratislava, Stanislav Sivák, technológ pre betón
STACHEMA Bratislava, a.s., Bratislava, Ing. Erik Zemánek, predseda predstavenstva akciovej spoločnosti
ZAPA beton SK s.r.o., Bratislava, Ing. Katarína Gáborová, prevádzkový riaditeľ a konateľ