Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

Okienko SAVT - Apríl

Nové normy a predpisy

 • V roku 2022 sa pripravuje revízia Národnej prílohy k STN EN 206.
 • Do konca februára 2022 prebieha verejné prerokovanie prEN 480-1 (“Prísady do betónu”- Skúšobné metódy-Časť 15) a prEN 480-15 (“Prísady do betónu”- Skúšobné metódy-Časť 1)

Publikácie

 • Publikácia SAVT „Priepustný betón“ (dostupná u členov SAVT)
 • Publikácia „25.rokov činnosti SAVT“ (dostupná na SAVT)
 • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH)
 • Zborník z konferencie „BETÓN 2021“ – dostupný na SAVT (cena 18 €, vrátane DPH)
 • Letáky SAVT:
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
  • Profesionáli pri práci s betónom
 • (letáky sú dostupné u členov SAVT)

Odborné semináre, konferencie

 • „28.Betonářské dny 2022“, 19. - 20.5.2022, Praha, cbsbeton.eu
 • „Betón na Slovensku 2018-2022“, 12. - 13.5.2022, Zvolen, www.fib-sk.sk
 • „Výroba betónu 2022“, 6. - 7.10.2022, Štrbské pleso, www.savt.sk

Členovia SAVT

Najnovšie články a dokumenty

Zhrnutie obsahu konferencie BETÓN 2021

Čítaj ďalej

Betónové cyklotrasy

Čítaj ďalej

Betonáž a ošetrovanie betónu

Čítaj ďalej

Konferencia
Výroba betónu 2022
Pozývame Vás na konferenciu s medzinárodnou účasťou "Výroba betónu 2022",
6. - 7.10.2022 Štrbské pleso, hotel Patria

Jedenásty ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Predstavitelia asociácie

Ing. Andrej Hrabovský

Ing. Andrej Hrabovský

Prezident SAVT

Ing. Ivan Hanzlíček

Ing. Ivan Hanzlíček

Vice-prezident pre živ.prostredie a BOZP

Ing.Tomáš Kacko

Ing.Tomáš Kacko

Vice-prezident pre marketing

Ing. Martin Dováľ PhD.

Ing. Martin Dováľ PhD.

Vice-prezident pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník