Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

Okienko SAVT - Júl

Nové normy a predpisy

 • Prebieha revízia Národnej prílohy k STN EN 206. Prípadné návrhy na zmeny v Národnej prílohe STN EN 206 je potrebné zaslať členom TNK123 pre betón

Publikácie

 • Publikácia SAVT „Priepustný betón“ (dostupná u členov SAVT)
 • Publikácia „25.rokov činnosti SAVT“ (dostupná na SAVT)
 • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH)
 • Zborník z konferencie „BETÓN 2021“ – dostupný na SAVT (cena 18 €, vrátane DPH)
 • Letáky SAVT:
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
  • Profesionáli pri práci s betónom
 • (letáky sú dostupné u členov SAVT)

Odborné semináre, konferencie

Členovia SAVT

Najnovšie články a dokumenty

Pozvánka na odborný seminár "Výroba betónu 2022"

Čítaj ďalej

Betónové cyklotrasy

Čítaj ďalej

Betonáž a ošetrovanie betónu

Čítaj ďalej

Odborný seminár
Výroba betónu 2022
Pozývame Vás na odborný seminár s medzinárodnou účasťou "Výroba betónu 2022",
6. - 7.10.2022 Štrbské pleso, hotel Patria

Jedenásty ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Predstavitelia asociácie

Ing. Andrej Hrabovský

Ing. Andrej Hrabovský

Prezident SAVT

Ing. Ivan Hanzlíček

Ing. Ivan Hanzlíček

Vice-prezident pre živ.prostredie a BOZP

Ing.Tomáš Kacko

Ing.Tomáš Kacko

Vice-prezident pre marketing

Ing. Martin Dováľ PhD.

Ing. Martin Dováľ PhD.

Vice-prezident pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník