Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

Okienko SAVT - Júl

Nové normy a predpisy

 • Ukončená bola revízia Národnej prílohy k STN EN 206, následovať bude verejné prejednávanie nového znenia Národnej prílohy.
 • Prebieha verejne prejednávanie noriem: STN 73 1371 Ultrazvuková impulzová metóda skúšania betónu a STN 73 1373 Tvrdomerné metódy skúšania betónu.

Publikácie

 • Publikácia „Špeciálne produkty na stavbách“ (dostupná na SAVT)
 • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH)
 • Zborník z odb.seminára „Výroba betónu 2022“ – dostupný na SAVT (cena 12 €, vrátane DPH)
 • Publikácia SAVT „Mrazuvzdorný betón“ (v príprave)
 • Letáky SAVT:
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
  • Profesionáli pri práci s betónom
 • (letáky sú dostupné u členov SAVT)

Odborné semináre, konferencie

Členovia SAVT

Najnovšie články a dokumenty

Pozvánka na celoštátnu konferenciu s medzinárodnou účasťou - BETÓN 2023

Čítaj ďalej

Zhrnutie obsahu odborného seminára „VÝROBA BETÓNU 2022“

Čítaj ďalej

Betónové cyklotrasy

Čítaj ďalej

Konferencia s medzinárodnou účasťou
BETÓN 2023
27. - 29.9.2023, hotel Patria, Štrbské pleso

Dvanásty ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Predstavitelia asociácie

Ing. Martin Struk

Ing. Martin Struk

Vice-prezident pre techniku

Ing. Ivan Hanzlíček

Ing. Ivan Hanzlíček

Prezident

Ing.Tomáš Kacko

Ing.Tomáš Kacko

Vice-prezident pre marketing

Ing. Martin Dováľ PhD.

Ing. Martin Dováľ PhD.

Vice-prezident pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník

Ing. Pavol Padych

Ing. Pavol Padych

člen Prezídia SAVT