Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

Okienko SAVT - Apríl

Nové normy a predpisy

 • Prebieha záverečná fáza revízie Národnej prílohy k STN EN 206.
 • Prebieha revízie STN 73 1324 Stanovenie obrúsnosti betónu a noriem pre nedeštr.metódy skúšania betónu: STN 73 1371 Ultrazvuková impulzová metóda skúšania betónu a STN 73 1373 Tvrdomerné metódy skúšania betónu.

Publikácie

 • Publikácia „Špeciálne produkty na stavbách“ (dostupná na SAVT)
 • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH)
 • Zborník z odb.seminára „Výroba betónu 2022“ – dostupný na SAVT (cena 12 €, vrátane DPH)
 • Publikácia SAVT „Mrazuvzdorný betón“ (v príprave)
 • Letáky SAVT:
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
  • Profesionáli pri práci s betónom
 • (letáky sú dostupné u členov SAVT)

Odborné semináre, konferencie

 • „Moderní betony a kompozity“, 11./12.10.2023, Nové Město na Moravě, www.silnicnispolecnost.cz
 • „CO2 Capture, Storage & Reuse 2023“, 16./17.5.2023, Kodaň, Dánsko, www.fortesmedia.com, events@fortesmedia.com
 • "BETÓN 2023", 27. - 29.9.2023, Štrbské pleso, www.savt.sk

Členovia SAVT

Najnovšie články a dokumenty

Zhrnutie obsahu odborného seminára „VÝROBA BETÓNU 2022“

Čítaj ďalej

Betónové cyklotrasy

Čítaj ďalej

Betonáž a ošetrovanie betónu

Čítaj ďalej

Odborný seminár
Výroba betónu 2022
Zhrnutie obsahu odborného seminára „VÝROBA BETÓNU 2022“

Dvanásty ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Predstavitelia asociácie

Ing. Martin Struk

Ing. Martin Struk

Vice-prezident pre techniku

Ing. Ivan Hanzlíček

Ing. Ivan Hanzlíček

Prezident

Ing.Tomáš Kacko

Ing.Tomáš Kacko

Vice-prezident pre marketing

Ing. Martin Dováľ PhD.

Ing. Martin Dováľ PhD.

Vice-prezident pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník

Ing. Pavol Padych

Ing. Pavol Padych

člen Prezídia SAVT