Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

Okienko SAVT - Január

Nové normy a predpisy

 • Prebieha revízia Národnej prílohy k STN EN 206. Prípadné návrhy na zmeny v Národnej prílohe STN EN 206 je potrebné zaslať členom TNK123 pre betón

Publikácie

 • Publikácia „Špeciálne produkty na stavbách“ (dostupná na SAVT)
 • Publikácia SAVT „Priepustný betón“ (dostupná u členov SAVT)
 • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH)
 • Zborník z odb.seminára „Výroba betónu 2022“ – dostupný na SAVT (cena 12 €, vrátane DPH)
 • Letáky SAVT:
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
  • Profesionáli pri práci s betónom
 • (letáky sú dostupné u členov SAVT)

Odborné semináre, konferencie

Členovia SAVT

Najnovšie články a dokumenty

Zhrnutie obsahu odborného seminára „VÝROBA BETÓNU 2022“

Čítaj ďalej

Betónové cyklotrasy

Čítaj ďalej

Betonáž a ošetrovanie betónu

Čítaj ďalej

Odborný seminár
Výroba betónu 2022
Zhrnutie obsahu odborného seminára „VÝROBA BETÓNU 2022“

Dvanásty ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Predstavitelia asociácie

Ing. Martin Struk

Ing. Martin Struk

Vice-prezident pre techniku

Ing. Ivan Hanzlíček

Ing. Ivan Hanzlíček

Vice-prezident pre živ.prostredie a BOZP

Ing.Tomáš Kacko

Ing.Tomáš Kacko

Vice-prezident pre marketing

Ing. Martin Dováľ PhD.

Ing. Martin Dováľ PhD.

Vice-prezident pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník