Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

25. výročie založenia SAVT

V tomto roku Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu (SAVT) si pripomína štvrťstoročie svojej činnosti. Na pripomenutie si tohto výročia, ktoré pripadá na mesiac júl sme pripravili aspoň niekoľko krátkych informácií zo štvrťstoročnej činnosti SAVT, ktoré uvádzame v špeciálnej podkapitole našej webovej stránky „25 rokov SAVT“.

Okienko SAVT - Júl

Nové normy a predpisy

 • Norma EN 206+A2 musí byť zaradená do sústavy STN najneskôr do 30.9.2021 - bude vydaná 1.10.2021 v slovenskom jazyku.
 • Pripravuje sa preklad technickej správy CEN – CEN/TR 17086 „Ďalší návod na uplatňovanie EN 13791: 2019 a odôvodnenie ustanovení“.

Publikácie

 • Publikácia SAVT „Betonáž a ošetrovanie betónu“ (dostupná u členov SAVT)
 • Publikácia „Modul pružnosti betónu“ (dostupná na SAVT)
 • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH)
 • Letáky SAVT:
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
  • Profesionáli pri práci s betónom
 • Pripravujú sa publikácie - „Priepustný betón“ a „25 rokov činnosti SAVT“ - budú vydané SAVT- om v septembri 2021
 • (letáky sú dostupné u členov SAVT)

Odborné semináre, konferencie

Členovia SAVT

Najnovšie články a dokumenty

Zhrnutie obsahu konferencie BETÓN 2019

Čítaj ďalej

Betónové cyklotrasy

Čítaj ďalej

Betonáž a ošetrovanie betónu

Čítaj ďalej

Konferencia
BETÓN 2021
Pripravujeme konferenciu s medzinárodnou účasťou "BETÓN 2021",
7. - 8.10.2021 Štrbské pleso, hotel Patria

Predbežná pozvánka na konferenciu "BETÓN 2021"

V prípade nekonania konferencie z dôvodu zlej pandemickej situácie, všetky poplatky na konferenciu budú vrátené firmám a konferencia sa bude konať v náhradnom termíne o rok - v dňoch 6.-7.10.2022 - opäť v hoteli Patria.

Desiaty ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Predstavitelia asociácie

Ing. Andrej Hrabovský

Ing. Andrej Hrabovský

Prezident SAVT

Ing. Ivan Hanzlíček

Ing. Ivan Hanzlíček

Vice-prezident pre živ.prostredie a BOZP

Ing.Tomáš Kacko

Ing.Tomáš Kacko

Vice-prezident pre marketing

Ing. Martin Dováľ PhD.

Ing. Martin Dováľ PhD.

Vice-prezident pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník