Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519
Konferencia s medzinárodnou účasťou
BETÓN 2023
27. - 29.9.2023, hotel Patria, Štrbské pleso