Prezentácia členov SAVT pri vstupe SR do EÚ

Publikácia bola prezentovaná účastníkom 14.kongresu ERMCO v Helsinkách v roku 2004.