Prvá prezentácia členov SAVT

Publikácia bola v angličtine prezentovaná účastníkom 13.kongresu ERMCO v Berlíne v roku 2001.