Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Poslanie spoločnosti

Poslanie spoločnosti

Hlavným cieľom založenia spoločnosti bolo zvýšiť technologickú úroveň výroby a kvalitu vyrábaného betónu tak, aby táto spĺňala požiadavky zodpovedajúce bežnej úrovni v krajinách Európskej únie. V tomto období to bola úloha veľmi zložitá, pretože sa musela uskutočniť v období transformácie národného hospodárstva, za výrazného poklesu stavebnej činnosti. Spotreba betónu poklesla len na cca. 0,3 m3 na jedného obyvateľa. V tej dobe pretrvával vo verejnosti odpor voči betónu ako materiálu, ktorý bol výsledkom výstavby šedých obytných sídlisk v minulosti. V súčasnosti (r.2010) dosahuje spotreba transportbetónu na obyvateľa 0,44m3 (zatiaľ čo ešte v roku 2008 bola - 0,69 m3), čím je Slovensko značne pod priemerom spotreby v krajinách EÚ (0,64 m3 v r.2009), resp. priemernou spotrebou členských krajín ERMCO (0,70 m3 v r.2009).

 

Členovia spoločnosti si dali za cieľ obnoviť dôveru v monolitický betón, ako najdôležitejší stavebný materiál, vyhovujúci nielen z hľadiska svojej funkčnosti, ale aj z hľadiska flexibility pri spĺňaní požiadaviek stavebných organizácií, umožnenia vysokej rýchlosti výstavby a hlavne splnenia estetických a funkčných požiadaviek architektov. Išlo tiež o propagáciu známych prednosti betónu, ako je jeho dlhá životnosť, dobrá požiarna odolnosť, dobré zvukoizolačné vlastnosti a tiež tepelno-akumulačné schopnosti.