Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

RMC Production

Statistics of the production of transport concrete in Slovakia in previous years.

Production technology

The production of the concrete is made in small and relatively simple ...

Map of RMC plant locations

Find your nearest concrete plant and information about it ...

Window SAVT - April

New standards and regulations

 • V marci 2020 bola vydaná revízia európskej normy EN 13791 „Stanovenie pevnosti betónu v tlaku v konštrukciách a v betónových prefabrikátoch“ (zatiaľ vydané v angličtine – bez prekladu, do konca roka by mala byť preložená do slovenčiny).
 • V januári 2020 bola vydaná skupina noriem STN EN 12390 pre skúšanie zatvrdnutého betónu, STN EN 12504-1 pre skúšky jadrových vývrtov a skupina noriem 12350 týkajúca sa skúšania čerstvého betónu.

Publications

 • Nová publikácia „Modul pružnosti betónu“, (dostupná na SAVT)
 • Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH)
 • Zborník z konferencie „BETÓN 2019“ (dostupný na SAVT – cena 18 €, vrátane DPH)
 • Publikácia SAVT „Betón na priemyselné podlahy“ (dostupná u členov SAVT)
 • Publikácia SAVT„Profesionáli pri práci s betónom“ (dostupná u členov SAVT)
 • Letáky SAVT:
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
 • (letáky sú dostupné u členov SAVT)

Professional seminars, conferences

Potvrdenie konania odborných akcií je si treba vždy overiť!

SAVT Members

Latest articles and documents

Bus stops for city transport

Concrete biking trails

Concreting and treatment of concrete

Conference
CONCRETE 2021
We are preparing a conference with international participation "CONCRETE 2021",
6. - 8.10.2021 Strbske pleso, hotel Patria

The "Concrete Production 2020" seminar on 6 / 7.10.2020 was canceled due to a pandemic.

Súťaž o výrobu najpevnejšieho betónu

3.10.2019 - Víťazom súťaže sa stal kolektív z VUT v Brně v zložení: prof.Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Martin Ťažký a Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA.
Dosiahnutá pevnosť ľahkého betónu v tlaku: 58,3 MPa pri objemovej hmotnosti betónu: 1590 kg/m3.

Ninth year photo contest "Our concrete on construction sites"

Representative bodies of association

Ing. Erik Zemánek

Ing. Erik Zemánek

President

Ing. Ivan Hanzliček

Ing. Ivan Hanzliček

Chairman for safety at work and sustainability

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

General Secretary