Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

RMC Production

Statistics of the production of transport concrete in Slovakia in previous years.

Production technology

The production of the concrete is made in small and relatively simple ...

Map of RMC plant locations

Find your nearest concrete plant and information about it ...

Window SAVT - Januar

New standards and regulations

 • Dňa 1.3.2020 bude vydaná revízia európskej normy EN 13791 „Stanovenie pevnosti betónu v tlaku v konštrukciách a v bet.prefabrikátoch“ (najprv v angličtine – bez prekladu, neskôr bude preložená do slovenčiny)

Publications

 • Nová publikácia „Modul pružnosti betónu“, (dostupná na SAVT)
 • Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH)
 • Zborník z konferencie „BETÓN 2019“ (dostupný na SAVT – cena 18 €, vrátane DPH)
 • Publikácia SAVT „Betón na priemyselné podlahy“ (dostupná u členov SAVT)
 • Publikácia SAVT„Profesionáli pri práci s betónom“ (dostupná u členov SAVT)
 • Letáky SAVT:
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
 • (letáky sú dostupné u členov SAVT)

Professional seminars, conferences

 • INTERNATIONAL CONCRETE CONFERENCE & EXHIBITION – ICCX CENTRAL EUROPE, 12. a 13.2.2020, Varšava, www.iccx.org
 • „Technologie a provádení 2020“, 2. a 3.4.2020, Jihlava, www.cbsbeton.eu
 • „64. BetonTage“. 18.-21.2.2020, Neu-Ulm, Nemecko, www.betontage.de
 • „Výroba betónu 2020“, 6. a 7.10.2020, Štrbské pleso, www.savt.sk

SAVT Members

Latest articles and documents

Bus stops for city transport

Concrete biking trails

Concreting and treatment of concrete

Professional seminar
Production of concrete 2020
We are preparing a professional seminar "Production of concrete 2020"
6. a 7.10.2020, Štrbské pleso, hotel Patria

Súťaž o výrobu najpevnejšieho betónu

3.10.2019 - Víťazom súťaže sa stal kolektív z VUT v Brně v zložení: prof.Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Martin Ťažký a Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA.
Dosiahnutá pevnosť ľahkého betónu v tlaku: 58,3 MPa pri objemovej hmotnosti betónu: 1590 kg/m3.

Ninth year photo contest "Our concrete on construction sites"

Representative bodies of association

Ing. Erik Zemánek

Ing. Erik Zemánek

President

Ing. Ivan Hanzliček

Ing. Ivan Hanzliček

Chairman for safety at work and sustainability

Ivan Lendvay

Ivan Lendvay

Chairman of Marketing Committee

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

General Secretary