Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

RMC Production

Statistics of the production of transport concrete in Slovakia in previous years.

Production technology

The production of the concrete is made in small and relatively simple ...

Map of RMC plant locations

Find your nearest concrete plant and information about it ...

Window SAVT - October

New standards and regulations

 • V CEN prebehlo schvaľovanie revízie európskej normy EN 13791 „Posudzovanie pevnosti na konštrukciách“.

Publications

 • Nová publikácia „Modul pružnosti betónu“, vydala SAVT (dostupná u členov SAVT)
 • Zborník z konferencie „BETÓN 2019“ (dostupný na SAVT – cena 18 €, vrátane DPH)
 • Nová publikácia SAVT „Betón na priemyselné podlahy“ (dostupná u členov SAVT)
 • Nová publikácia SAVT„Profesionáli pri práci s betónom“ (dostupná u členov SAVT)
 • Letáky SAVT:
  • Sprievodca STN EN 206 + Národná príloha – plagát formátu A0, leták formátu A4
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
  • Betonáž a ošetrovanie betónu – plagát formátu A0, leták formátu A4
 • (letáky sú dostupné u členov SAVT)

Professional seminars, conferences

 • 26.BETONÁŘSKE DNY, 20. a 21.11.2019, Hradec Králové, www.cbsbeton.eu
 • „Sanácia betónových konštrukcií 2019“, 5. a 6.12.2019, Smolenice, www.zsbk.sk
 • INTERNATIONAL CONCRETE CONFERENCE & EXHIBITION – ICCX CENTRAL EUROPE, 12. a 13.2.2020, Varšava, www.iccx.org

SAVT Members

Latest articles and documents

Bus stops for city transport

Concrete biking trails

Concreting and treatment of concrete

Professional seminar
Production of concrete 2020
We are preparing a professional seminar "Production of concrete 2020"
6. a 7.10.2020, Štrbské pleso, hotel Patria

Súťaž o výrobu najpevnejšieho betónu

3.10.2019 - Víťazom súťaže sa stal kolektív z VUT v Brně v zložení: prof.Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Martin Ťažký a Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA.
Dosiahnutá pevnosť ľahkého betónu v tlaku: 58,3 MPa pri objemovej hmotnosti betónu: 1590 kg/m3.

Ninth year photo contest "Our concrete on construction sites"

Representative bodies of association

Ing. Erik Zemánek

Ing. Erik Zemánek

President

Ing. Ivan Hanzliček

Ing. Ivan Hanzliček

Chairman for safety at work and sustainability

Ivan Lendvay

Ivan Lendvay

Chairman of Marketing Committee

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

General Secretary