Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

RMC Production

Statistics of the production of transport concrete in Slovakia in previous years.

Production technology

The production of the concrete is made in small and relatively simple ...

Map of RMC plant locations

Find your nearest concrete plant and information about it ...

Window SAVT - July

New standards and regulations

 • - V júni 2019 zasadala subkomisia: SK 2 „Výroba, skúšanie betónu a zhotovovanie betónových konštrukcií“, ktorá je súčasťou TK č.5 pre betón a betónové konštrukcie pri UNMS Bratislava a schválila program revízie noriem

Publications

 • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH)
 • Zborník z odb.seminára „Výroba betónu 2018“ (dostupný na SAVT – cena 18 €, vrátane DPH)
 • Nová publikácia SAVT „Betón na priemyselné podlahy“ (dostupná u členov SAVT
 • Nová publikácia SAVT„Profesionáli pri práci s betónom“ (dostupná u členov SAVT)
 • Letáky SAVT:
  • Sprievodca STN EN 206 + Národná príloha – plagát formátu A0, leták formátu A4
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
  • Betonáž a ošetrovanie betónu – plagát formátu A0, leták formátu A4
 • (letáky sú dostupné u členov SAVT)

Professional seminars, conferences

SAVT Members

Latest articles and documents

Bus stops for city transport

Concrete biking trails

Concreting and treatment of concrete

Nationwide conference with international participation
BETÓN 2019
Meet all those interested in concrete and news about its production and use
3. a 4.10.2019, Štrbské pleso

Súťaž o výrobu najpevnejšieho betónu

Z príležitosti konania odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou ,BETON 2019" sa rozhodla Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu vyhlásiť ,Súťaž o výrobu najpevnejšieho betonu". Výsledky tejto sútaže budú vyhlásene na konferencii ,BETON 2019.

Eighth year photo contest "Our concrete on construction sites"

Representative bodies of association

Ing. Erik Zemánek

Ing. Erik Zemánek

President

Ing. Ivan Hanzliček

Ing. Ivan Hanzliček

Chairman for safety at work and sustainability

Ivan Lendvay

Ivan Lendvay

Chairman of Marketing Committee

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

General Secretary