Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

Okienko SAVT - Júl

Nové normy a predpisy

 • bola ukončená revízia normy STN 73 6123 „Cementobetónové kryty“ (platí od 1.4.2018)

Publikácie

 • Nová publikácia SAVT „Betón na priemyselné podlahy“ (dostupná u členov SAVT, bude daná tiež účastníkom odb.seminára „Výroba betónu 2018“)
 • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH)
 • „Profesionáli pri práci s betónom“ (publikácia bude vydaná v septembri 2018 a bude tiež daná účastníkom odb.seminára „Výroba betónu 2018“)
 • Letáky SAVT:
  • Sprievodca STN EN 206 + Národná príloha – plagát formátu A0
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
  • Betonáž a ošetrovanie betónu – plagát formátu A0
 • (dostupné u členov SAVT)

Odborné semináre, konferencie

Členovia SAVT

odborný seminár
VÝROBA BETÓNU 2018
Stretnutie všetkých, ktorí majú radi betón a chcú sa o ňom viac dozvedieť!
3. a 4.10.2018 Vysoké Tatry

Siedmy ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Najnovšie články a dokumenty

Pozvánka na Seminár Výroba betónu 2018

Čítaj ďalej

Betónové cyklotrasy

Čítaj ďalej

Betonáž a ošetrovanie betónu

Čítaj ďalej

Predstavitelia asociácie

Ing. Erik Zemánek

Ing. Erik Zemánek

Prezident

Ing. Ivan Hanzliček

Ing. Ivan Hanzliček

Vice-prezident pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

Ivan Lendvay

Ivan Lendvay

Vice-prezident pre marketing

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník