Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

Okienko SAVT - Január

Nové normy a predpisy

 • V normalizačnej technickej komisii TK č.5 pre betón a betónové konštrukcie došlo k jej rozdeleniu na 2 subkomisie. Betónom sa bude zaoberať hlavne subkomisia SK 2 „Výroba, skúšanie betónu a zhotovovanie betónových konštrukcií”, jej predsedom sa stal Ing. Martin Dováľ, PhD. zo spoločnosti Stachema Bratislava

Publikácie

 • Zborník z odb.seminára „Výroba betónu 2018“ (dostupný na SAVT – cena 18 €, vrátane DPH)
 • Nová publikácia SAVT „Betón na priemyselné podlahy“ (dostupná u členov SAVT
 • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH)
 • Nová publikácia SAVT„Profesionáli pri práci s betónom“ (dostupná u členov SAVT)
 • Letáky SAVT:
  • Sprievodca STN EN 206 + Národná príloha – plagát formátu A0, leták formátu A4
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
  • Betonáž a ošetrovanie betónu – plagát formátu A0, leták formátu A4
 • (letáky sú dostupné u členov SAVT)

Odborné semináre, konferencie

 • „BETÓN 2019“, 3. a 4.10.2019, Štrbské pleso, www.savt.sk
 • Vodonepropustné betonove konstrukce, 30.1.2019, Praha, www.cbsbeton.eu
 • TECHNOLOGIE 2019, 11. a 12.4.2019, Jihlava, www.cbsbeton.eu
 • Beton-Seminar „Weiβe Wanne“, Augsburg, 1.2.2019, ostfildern@beton.org

Členovia SAVT

Najnovšie články a dokumenty

Zástavky autobusov mestskej dopravy

Čítaj ďalej

Betónové cyklotrasy

Čítaj ďalej

Betonáž a ošetrovanie betónu

Čítaj ďalej

celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou
BETÓN 2019
Stretnutie všetkých tých, čo sa zaujímajú o betón a o novinky pri jeho výrobe a použití
3. a 4.10.2019, Štrbské pleso

Osmy ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Predstavitelia asociácie

Ing. Erik Zemánek

Ing. Erik Zemánek

Prezident

Ing. Ivan Hanzliček

Ing. Ivan Hanzliček

Vice-prezident pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

Ivan Lendvay

Ivan Lendvay

Vice-prezident pre marketing

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník