Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výroba transportbetónu

Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.

Technika výroby

Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých ...

Rozmiestnenie prevádzok

Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej ...

Okienko SAVT - Apríl

Nové normy a predpisy

 • V marci 2020 bola vydaná revízia európskej normy EN 13791 „Stanovenie pevnosti betónu v tlaku v konštrukciách a v betónových prefabrikátoch“ (zatiaľ vydané v angličtine – bez prekladu, do konca roka by mala byť preložená do slovenčiny).
 • V januári 2020 bola vydaná skupina noriem STN EN 12390 pre skúšanie zatvrdnutého betónu, STN EN 12504-1 pre skúšky jadrových vývrtov a skupina noriem 12350 týkajúca sa skúšania čerstvého betónu.

Publikácie

 • Nová publikácia „Modul pružnosti betónu“, (dostupná na SAVT)
 • Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH)
 • Zborník z konferencie „BETÓN 2019“ (dostupný na SAVT – cena 18 €, vrátane DPH)
 • Publikácia SAVT „Betón na priemyselné podlahy“ (dostupná u členov SAVT)
 • Publikácia SAVT„Profesionáli pri práci s betónom“ (dostupná u členov SAVT)
 • Letáky SAVT:
  • Betonáž za horúceho a chladného počasia
 • (letáky sú dostupné u členov SAVT)

Odborné semináre, konferencie

Potvrdenie konania odborných akcií je si treba vždy overiť!

Členovia SAVT

Najnovšie články a dokumenty

Zhrnutie obsahu konferencie BETÓN 2019

Čítaj ďalej

Betónové cyklotrasy

Čítaj ďalej

Betonáž a ošetrovanie betónu

Čítaj ďalej

Konferencia
BETÓN 2021
Pripravujeme konferenciu s medzinárodnou účasťou "BETÓN 2021",
6. - 8.10.2021 Štrbské pleso, hotel Patria

Konanie odb.seminára "Výroba betónu 2020" v dňoch 6/7.10.2020 bolo z dôvodu pandémie zrušené.

Súťaž o výrobu najpevnejšieho betónu

3.10.2019 - Víťazom súťaže sa stal kolektív z VUT v Brně v zložení: prof.Ing. Rudolf Hela, CSc., Ing. Martin Ťažký a Ing. Michala Hubertová, Ph.D., MBA.
Dosiahnutá pevnosť ľahkého betónu v tlaku: 58,3 MPa pri objemovej hmotnosti betónu: 1590 kg/m3.

Deviaty ročník fotosúťaže "Náš betón na stavbách"

Predstavitelia asociácie

Ing. Erik Zemánek

Ing. Erik Zemánek

Prezident

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník

Ing. Ivan Hanzlíček

Ing. Ivan Hanzlíček

Vice-prezident pre živ.prostredie a BOZP