Výroba transportbetónu
Štatistiky výroby transportbetónu na Slovensku v predchádzajúcich rokoch.
Výroba transportbetónu sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých...
Rozmiestnenie prevádzok
Nájdite si svoju najbližšiu betonáreň a informácie o nej...

Okienko SAVT - apríl

Nové normy a revízia noriem

 • Bola ukončená revízia Národnej prílohy k STN EN 206 – platí od 1.10.2023.
  Prebieha revízia EN 480-6 „Prísady do betónu“.

Odborné semináre, konferencie, kongresy, výstavy

 • Školenie „Ultra vysokohodnotný betón (UHPC), 19.6.2024, Praha, www.cbs.eu
 • “68. BETONTAGE”, 14. – 16.5.2024, Congress Centrum Ulm, www.betontage.de
 • „VÝROBA BETÓNU 2024“, 26. – 27.9.2024, Štrbské pleso, www.savt.sk

Publikácie

 • Publikácia „Prevzdušnené betóny“ (dostupná na SAVT)
 • Publikácia „Špeciálne produkty na stavbách“ (dostupná na SAVT)
 • Publikácia „Modul pružnosti betónu“ (dostupná u členov SAVT)
 • „Smernica pre pohľadový betón“, vydala SAVT (možno zakúpiť na SAVT – cena 12 €, vrátane DPH)
 • Zborník z konferencie „BETÓN 2023“ – dostupný na SAVT (cena 12 €, vrátane DPH)
 • Časopis „BETON“ (vydávaný v ČR) je od r.2024 dostupný na „www.ebeton“

Letáky SAVT

 • „Betonáž za horúceho a chladného počasia“ (dostupné u členov SAVT)
 • „Profesionáli pri práci s betónom“ (dostupné u členov SAVT)

Členovia SAVT

Naši členovia pri svojej výrobnej činnosti postupujú podľa technologických predpisov a dosahujú dlhodobo vysokú kvalitu výrobkov, ktoré štandardne spĺňajú európske a národné normy.

Najnovšie články a dokumenty

Informuje o aktualitách týkajúcich sa betónu a činnosti SAVT
Dobré rady pre stavebníkov

Dobré rady pre stavebníkov

Hotel Patria

Zhrnutie obsahu odborného seminára „VÝROBA BETÓNU 2022“

Betónové cyklotrasy

Betónové cyklotrasy

Odborný seminár s medzinárodnou účasťou

VÝROBA BETÓNU 2024

26. - 27.9.2024
hotel Patria, Štrbské pleso

Foto súťaž "Náš betón na stavbách"

1. MIESTO

Ing. Erik Harnoš - "Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna - betonáž: mostovky SO 209-02 DC1,2 použitá skruž BERD"

2. MIESTO

Ing. Peter Gajdošík - "Betonáž mostovky ponad železnicu v Kysuckom Novom Meste"

2. MIESTO

Ing.Vojtěch Uher - "Betonáž v kameňolome Trstín"

3. MIESTO

Ing. Martin Zicháček - "Betonáž pred budovou Vlády SR na Námestí slobody v Bratislave"

3. MIESTO

Matej Vlček - "Betonáž základov dvomi domiešavačmi"

Predstavitelia asociácie

Hlavnými orgánmi spoločnosti je Zhromaždenie členov a prezídium SAVT.
Ing. Martin Struk

Ing. Martin Struk

Vice-prezident pre techniku
Ing.Tomáš Kacko

Ing.Tomáš Kacko

Prezident SAVT

Ing. Martin Dováľ PhD.

Vice-prezident pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

Ing. Pavol Kňaze, CSc.

Výkonný tajomník

Ing. Pavol Padych

Vice-prezident pre životné prostredie a BOZP
Ing. Katarína Gáborová

Ing. Katarína Gáborová

Člen Prezídia
Ing. arch. Matej Polerecký

Ing. arch. Matej Polerecký

Vice-prezident pre marketing

O NÁS >