Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Map of RMC plant locations

Filter:

 

Get directions
    Show the options

From :  or 

To :  or 

: Bratislava - ALAS Slovakia, s.r.o.
: Bratislava - ALAS Slovakia, s.r.o.
: Banská Bystrica - Danucem Slovensko a.s.
: Banská Bystrica - Stachema a.s.
: Banská Bystrica - ZAPA beton SK s.r.o.
: Bardejov - Danucem Slovensko a.s.
: Bratislava - BASF Slovensko, spol.s.r.o.
: Bratislava - BAUCHEMIA T.B. s.r.o.
: Bratislava - Letisko- Danucem Slovensko a.s.
: Bratislava - MC-Bauchemie, s.r.o.
: Bratislava - Prístav - Danucem Slovensko a.s.
: Bratislava - Sika Slovensko, s.r.o.
: Brezno - V.M.S. TRADE s.r.o
: Bratislava - Stachema a.s.
: Bratislava - ZAPA beton SK s.r.o
: Hlohovec - ZAPA beton SK s.r.o
: Humenné - ZAPA beton SK s.r.o.
: Košice - Colnica - Danucem Slovensko a.s.
: Košice - Stachema a.s.
: Košice - Barca - Danucem Slovensko a.s.
: Košice - ZAPA beton SK s.r.o
: Levice - Danucem Slovensko a.s.
: Levoča - ZAPA beton SK s.r.o.
: Michalovce - ZAPA beton SK s.r.o
: Most pri Bratislave - ZAPA beton SK s.r.o.
: Nitra - Danucem Slovensko a.s.
: Nové Mesto n/V - ZAPA beton SK s.r.o
: Tornaľa - Danucem Slovensko a.s.
: Piešťany - ZAPA beton SK s.r.o.
: Poprad - Danucem Slovensko a.s.
: Prešov - Danucem Slovensko a.s.
: Prešov - ZAPA beton SK s.r.o.
: Prievidza -Danucem Slovensko a.s.
: Senec - ALAS Slovakia s.r.o.
: Senec - v prenájme
: Sereď - ZAPA beton SK s.r.o.
: Strážske - Danucem Slovensko a.s.
: Stupava -Danucem Slovensko a.s.
: Trebišov - ZAPA beton SK s.r.o.
: Trnava - ALAS Slovakia s.r.o
: Martin - Danucem Slovensko a.s.
: Prešov, Haniska - Danucem Slovensko a.s.
: Ružomberok - Danucem Slovensko a.s.
: Nitra - ALAS Slovakia, s.r.o.
: Zavar - ALAS Slovakia, s.r.o.
: Vysoká pri Morave - ALAS Slovakia, s.r.o.
: Bratislava - LADCE Betón, s.r.o.
: Lietavská Lúčka - Danucem Slovensko a.s.
: Bratislava - LADCE Betón, s.r.o.
: Nitra - LADCE Betón, s.r.o.
: Galanty - LADCE Betón, s.r.o.
: Trenčín - LADCE Betón, s.r.o.
: Podlužany - LADCE Betón, s.r.o.
: Košice - Ťahanovce - Danucem Slovensko a.s.
: Krásno nad Kysucou - Danucem Slovensko a.s.
: Ľudvíkov dvor - Danucem Slovensko a.s.
: Považská Bystrica - Danucem Slovensko a.s.
: Rajec - Cemmac Beton s.r.o.
: Žilina - Cemmac Beton s.r.o.
: Zvolen-Lieskovec - Cemmac Beton s.r.o.
: Banská Bystrica – Vlkanová - Cemmac Beton s.r.o.