Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Contact us

Adresa
Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu, Kolískova 1, 841 05 Bratislava
Tel
telefón: 02 4910 5411, mobil: 0903757519
Mail
savt@savt.sk