Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Životné prostredie

Doporučená literatúra

 

- "Betón a starostlivosť o životné prostredie", publikácia vydaná SAVT, 2009.
- "Betonárny a životní prostředí" - publikácia vydaná Zväzom výrobcov betónu ČR.
- "Betonáreň a životné prostredie" vydaná spoločnosťou BetónRácio.
- prednáška Ing. M.Račeka, predsedu komisie pre živ. prostredie pri SAVT: "Betonáreň a životné prostredie" na konferencii "BETÓN 2005", október 2005 (kópia prednášky je dostupná na SAVT) 
- Ing.S.Juráček, TSÚS, n.o., Bratislava: "Požiadavky na manažérsky systém podľa ISO 14 001 a OHSAS 18 0001 u výrobcu betónu", Zborník z odb.seminára "Výroba betónu 2007"
- Ing.J.Blažová, Ambiente SK, s.r.o., Trnava "Ekologické aspekty výroby betónu"
- "Betonáreň a starostlivosť o životné prostredie", vydala SAVT, 2009 (dostupná u členov SAVT)
- "Príručka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci" (pre betonárne)


Táto webstránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie na zabezpečenie čo najlepšieho zážitku. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky súhlasíte s ich používaním