Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Dokumenty

Nové cementy a používanie recyklovaného kameniva

Určenie seminára

Odborný seminár je určený pracovníkom stavebných firiem zhotovujúcich stavby z betónu a zo železobetónu, firiem zabezpečujúcich výrobu čerstvého betónu v centrálnych betonárňach a firiem podieľajúcich sa na dodávkach surovín a mechanizácie pre výrobu, dopravu a spracovanie betónu.

Ciele seminára

 • Informácie o príprave nových cementoch (s nižším obsahom slinku) a o spôsobe ich používania
 • Prezentácia nových trendov ako aj skúsenosti pri výrobe, spracovaní a kontrole kvality čerstvého betónu
 • Používanie recyklovaného kameniva do betónu (normové predpisy, prednosti a nedostatky)
 • Vytvorenie priestoru pre výmenu skúseností medzi odbornými pracovníkmi zabezpečujúcimi výrobu čerstvého betónu a stavieb z betónu formou panelovej diskusie.

Náplň seminára

 • Novinky z oblasti použitia novo vyvíjaných cementov
 • Prezentácia poznatkov pri výrobe, transporte a čerpaní betónu
 • Čo sa nás čaká pri používaní recyklovaného kameniva
 • Konzistencia betónu - praktické poznatky
 • Špeciálne produkty na stavbách
 • Zmrašťovanie a samohojenie betónu
 • Skúsenosti pri dodávkach betónu na veľkej stavbe

Miesto a dátum konania seminára

Seminár sa koná v dňoch 6. 10. 2022 a 7. 10. 2022 vo Vysokých Tatrách, v priestoroch hotela PATRIA na Štrbskom Plese.

 

Organizačné pokyny a prihláška v priloženom dokumente.

Štrnásty ročník tejto celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorú Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu (SAVT) organizuje už od roku 1995, sa konal  v priestoroch hotela Patria na Štrbskom plese za prítomnosti 200 účastníkov. Konferencia  sa zameriava sa na podporu výroby a použitia transportbetónu na Slovensku, pričom je určená výrobcom betónu, výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov na výrobu betónu a tiež výrobcom strojov a zariadení k výrobe a doprave betónu, ako aj pracovníkom skúšobných ústavov a vysokých škôl.

Dátum konania 3. – 4.10.2019


Trinásty ročník tejto celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou sa konal v priestoroch hotela Patria na Štrbskom plese za prítomnosti vyše 250 účastníkov. Konferencia sa zameriava sa na podporu výroby a použitia transportbetónu na Slovensku, pričom je určená výrobcom betónu, výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov na výrobu betónu a tiež výrobcom strojov a zariadení k výrobe a doprave betónu, ako aj pracovníkom skúšobných ústavov a vysokých škôl.