Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Dokumenty

Dátum konania 3. – 4.10.2019


Trinásty ročník tejto celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou sa konal v priestoroch hotela Patria na Štrbskom plese za prítomnosti vyše 250 účastníkov. Konferencia sa zameriava sa na podporu výroby a použitia transportbetónu na Slovensku, pričom je určená výrobcom betónu, výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov na výrobu betónu a tiež výrobcom strojov a zariadení k výrobe a doprave betónu, ako aj pracovníkom skúšobných ústavov a vysokých škôl.

Oblasti zastávok hromadnej dopravy v mestách, ak sú zhotovené za použitia asfaltu sú veľmi často znehodnotené výskytom veľkých „hrvoľov“ (vznikajúcich tlakom kolies vozidiel za vyšších vonkajších teplôt). Preto sa čoraz častejšie vyhotovujú z betónu, pričom sa často vytvára aj povrchová úprava betónu v tvare dlažobných kociek. Nižšie je uvedený príklad úspešnej realizácie autobusovej zastávky z betónu.

 

Autobusová a trolejbusová zastávka na Trnavskej ceste v Bratislave

Napriek viacročnému používaniu zastávky na jednej z najvyťaženejších autobusových zastávok je povrch betónovej vozovky nedeformovaný.

Ani hustá premávka, ani veľké zaťaženie od brzdiacich a rozbiehajúcich sa autobusov a trolejbusov ani po viacerých rokoch prevádzky neviedli k pozoruhodnejšiemu poškodenie povrchovej vrstvy vozovky.