Predstavitelia asociácie – prezídium SAVT

Prezídium je štatutárnym, výkonným a reprezentatívnym orgánom spoločnosti a riadi činnosť spoločnosti medzi dvoma Zhromaždeniami členov.

  • Ing. Tomáš Kacko – prezident
  • Ing. Pavol Padych – vice-prezident pre životné prostredie a BOZP
  • Ing.arch. Matej Polerecký – vice-prezident pre marketing
  • Ing. Katarína Gáborová – člen
  • Ing. Martin Struk – vice-prezident pre techniku
  • Ing. Martin Dováľ, PhD – vice-prezident pre vzdelávanie a publikačnú činnosť