Komisie SAVT

Odborné komisie slúžia pre zabezpečovanie niektorých oblastí činnosti spoločnosti. V súčasnosti má SAVT tieto komisie:

Technická komisia

 • Ing. Martin Struk, MC-Bauchemie, s.r.o., Bratislava –  predseda
 • Ing. Leoš Vajner, MBS CZ-SK, s.r.o.  – člen
 • Ing. Tomáš Kamas, Danucem Slovensko, a.s. – člen
 • Ing. Monika Jančigová, ALAS Slovakia, s.r.o., Bratislava – člen
 • Ing. Miroslav Vašečka, MAPEI-SK,s.r.o. – člen
 • Ing. Mário Klimek, LADCE Betón, s.r.o. – člen

Komisia pre vzdelávanie a publikačnú činnosť

 • Ing. Martin Dováľ, PhD – predseda
 • Stanislav Sivák, MAPEI-SK, s.r.o. – člen
 • Ing. Miroslav Vašečka, MAPEI-SK,s.r.o. – člen

Komisia pre životné prostredie a BOZP

 • Ing.Pavol Padych“, Ladce Beton, s.r.o. – predseda
 • Ľudovít Sido, SIKA Slovensko, s.r.o., – člen
 • Pavol Szabó, Danucem Slovensko, a.s. – člen
 • Zuzanna Zittová, Danucem Slovensko, a.s. – člen

Komisia pre marketing

 • Ing. arch. Matej Polerecky, ALAS Slovakia, s.r.o. – predseda
 • Ing. Miroslav Vašečka, MAPEI SK, s.r.o., – člen
 • Ing. Erik Harnoš, STACHEMA BRATISLAVA, a.s. – člen