Poslanie spoločnosti

Hlavným cieľom založenia spoločnosti bolo zvýšiť technologickú úroveň výroby a kvalitu vyrábaného betónu tak, aby táto spĺňala požiadavky zodpovedajúce bežnej úrovni v krajinách Európskej únie. V tomto období to bola úloha veľmi zložitá, pretože sa musela uskutočniť v období transformácie národného hospodárstva, za výrazného poklesu stavebnej činnosti. Spotreba betónu poklesla len na cca. 0,3 m3 na jedného obyvateľa. V tej dobe pretrvával vo verejnosti odpor voči betónu ako materiálu, ktorý bol výsledkom výstavby šedých obytných sídlisk v minulosti. V súčasnosti (r.2020) dosahuje spotreba na obyvateľa 0,52 m3, čo je na úrovni priemernej spotreby krajín EÚ v r. 2018 (0,6 m3), ale pod priemerom spotreby členských krajín ERMCO (r.2018 – 0,7 m3/obyvateľ)

Členovia spoločnosti si dali za cieľ obnoviť dôveru v monolitický betón, ako najdôležitejší stavebný materiál, vyhovujúci nielen z hľadiska svojej funkčnosti, ale aj z hľadiska flexibility pri spĺňaní požiadaviek stavebných organizácií, umožnenia vysokej rýchlosti výstavby a hlavne splnenia estetických a funkčných požiadaviek architektov. Išlo tiež o propagáciu známych prednosti betónu, ako je jeho dlhá životnosť, dobrá požiarna odolnosť, dobré zvukoizolačné vlastnosti a tiež tepelno-akumulačné schopnosti.