Články

28
dec
2022

Sedemnásty ročník tohto odborného seminára, ktorý Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu (SAVT) organizuje už od roku 2000, sa konal v priestoroch hotela Patria na Štrbskom plese za prítomnosti 200 účastníkov. Po prvýkrát sme ho organizovali aj s medzinárodnou účasťou –pozvali sme naňho aj účastníkov z Českej republiky. Odborný seminár sa zameriava na podporu výroby a použitia transportbetónu na Slovensku, […]

29
okt
2021

Štrnásty ročník tejto celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorú Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu (SAVT) organizuje už od roku 1995, sa konal v priestoroch hotela Patria na Štrbskom plese za prítomnosti 200 účastníkov. Konferencia sa zameriava sa na podporu výroby a použitia transportbetónu na Slovensku, pričom je určená výrobcom betónu, výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov na […]

16
okt
2019

Dátum konania 3. – 4.10.2019 Trinásty ročník tejto celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou sa konal v priestoroch hotela Patria na Štrbskom plese za prítomnosti vyše 250 účastníkov. Konferencia sa zameriava sa na podporu výroby a použitia transportbetónu na Slovensku, pričom je určená výrobcom betónu, výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov na výrobu betónu a tiež výrobcom […]

11
okt
2011

V roku 2004 bolo po vyhlásený 1.ročník „Súťaže o najekologickejšiu betonáreň“. Na prvých 3 miestach sa umiestnili: Ladce Betón s.r.o., Bratislava CB Bratislava, VSH, Turňa n/B., CB Poprad a Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, CB Bratislava-Žabí majer. Na kongrese ERMCO v Helsinkách v júni 2004 boli týmto 3 slovenským betonárňam po prvý krát v histórii udelené […]

07
okt
2011

História transportbetónu na Slovensku je úzko spojená s históriu výroby transportbetónu v bývalom Československu. Prvé betonárne boli vyrábané v závode STASIS Horní Slávkov v licencii KABAG, boli to betonárne typu Ce 16, ďalej C 304, C404, Ce 50 a Ce 55, ktoré boli najrozšírenejšími betonárňami v bývalom Československu. Neskôr boli v tom istom podniku vyrábané […]