Zhromaždenie členov

Pozostáva zo zástupcov členských organizácií a je najvyšším orgánom spoločnosti:

ALAS Slovakia – „Ing. arch. Matej Polerecký, prevádzkový riaditeľ divízie betonární
Bauchemia T.B., s.r.o., Bratislava, Ing. J. Valko, konateľ
MBS CZ-SK, s.r.o. org.zložka Slovensko, Bratislava, Ing. Leoš Vajner, regionálny manažér
Danucem Slovensko, a.s., Rohožník,Ing. Tomáš Kacko, regionálny manažér pre transportbetón
MAPEI SK, s.r.o., Ivanka pri Dunaji, Ing. Vašečka Miroslav, obchodno – technický zástupca pre prísady do betónu
MC-Bauchemie, s.r.o., Bratislava, Ing. Martin Struk, obchodný riaditeľ
Sika Slovensko, s.r.o., Bratislava, Ľudovít Sido, BU Concrete Manager
STACHEMA Bratislava, a.s., Bratislava, Ing. Martin Dovaľ, PhD, regionálny riaditeľ pre Slovensko
ZAPA beton SK s.r.o., Bratislava, Ing. Katarína Gaborová, konateľ a regionalny manažér
V.M.S. TRADE, s.r.o., Brezno, Matej Vlček, konateľ
LADCE Betón, s.r.o., Ladce, Ing. Pavol Padych, riaditeľ
CEMMAC Beton, s.r.o., Horné Srnie, Ing.Ján Chobot, výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti