Literatúra

05
okt
2011

Zborníky z konferencií s medzinárodnou účasťou:Konferencia „Betón 1995“Konferencia „Betón 1997“Konferencia „Betón 1999“Konferencia „Betón 2001“Konferencia „Betón 2003“Konferencia „Betón 2005“Konferencia „Betón 2007“Konferencia „Betón 2009“Konferencia „Betón 2011“Konferencia „Betón 2013“Konferencia „Betón 2015“Konferencia „Betón 2017“Konferencia „Betón 2019“Konferencia „Betón 2021“Konferencia „Betón 2023“ Zborníky z odborných seminárov:Odborný seminár „Výroba betónu 2000“Odborný seminár „Výroba betónu 2001“Odborný seminár „Výroba betónu 2002“Odborný seminár „Výroba betónu […]