Výkonný tajomník

Výkonný tajomník: Ing. Pavol Kňaze, CSc.