Technika

07
okt
2011

História transportbetónu na Slovensku je úzko spojená s históriu výroby transportbetónu v bývalom Československu. Prvé betonárne boli vyrábané v závode STASIS Horní Slávkov v licencii KABAG, boli to betonárne typu Ce 16, ďalej C 304, C404, Ce 50 a Ce 55, ktoré boli najrozšírenejšími betonárňami v bývalom Československu. Neskôr boli v tom istom podniku vyrábané […]

07
okt
2011

Výroba transportbetónu v tomto priemysle sa vykonáva v malých a relatívne jednoduchých výrobných závodoch, čo často zvádza k nesprávnemu názoru, že výrobný proces je jednoduchý a netreba mu venovať väčšiu pozornosť. Okrem toho tieto výrobné závody nazývané centrálne betonárne sú pravidelne rozptýlené po celej krajine a ich väčšia koncentrácia je len vo väčších mestách. Výrobok […]