Betón pre energeticky efektívne budovy

Tento dokument bol vytvorený asociáciami CEMBUREAU, BIBM a ERMCO*). Určený je projektantom špecifikátorom, regulačným orgánom a vlastníkom a používateľom budov, ukazuje ako betón môže byť použitý jednak na zníženie rýchlosti klimatických zmien a jednak na minimalizáciu účinkov, ktoré bude mať na naše životné prostredie.