Betónové cyklotrasy

Betónové cyklotrasy vám zaručujú nasledovné vlastnosti:

• Životnosť: 40 – 50 rokov -> dlhodobá ekonomická výhodnosť

• Nižšie náklady na výstavbu a údržbu cyklotrasy

• Bezpečnosť: Betón má schopnosť za šera a v noci „svietit“ – vzhľadom na svoju šedú farbu dobre odráža svetlo z osvetľovacích zariadení

Výhody betónu oproti iným povrchom:

• Ani v horúcom lete nevznikajú na povrchu cyklotrasy deformácie

• Väčšia odolnosť voči vplyvom prírody – koreňové systémy krovín a okolitých stromov nenarušujú betónové cyklotrasy

• Hladký a rovný povrch cyklotrasy ocenia aj korčuliari

• Betón je materiál prirodzenejší pre prírodu, patrí medzi plne recyklovateľné materiály

• Vyrába sa z miestnych surovín a nemusí sa dovážať zo zahraničia

• Betónová vozovka na cyklotrase nepotrebuje obruby a dobre znáša aj zaťaženia od techniky vykonávajúcej údržbu (ak sa prípadne cyklotrasa kríži s poľnými cestami a pod.)

Pozri priložený dokument

Betónové cyklotrasy (567 kB)