Európske smernice pre samozhutniteľný betón

Tieto smernice a požiadavky boli pripravené Európskou projektovou skupinou (EPS) zahrňujúcou päť európskych federácií zameranou na podporu moderných materiálov a systémov pre dodávku a použitie betónu. Projektová skupina pre samozhutniteľný betón bola založená v roku 2004 zástupcami z:

  • BIBM The European Precast Concrete Organisation (Európska organizácia výrobcov prefabrikovaného betónu).
  • CEMBUREAU The European Cement Association (Európska asociácia výrobcov cementu).
  • ERMCO The European Ready-mix Concrete Organisation (Európska organizácia výrobcov transportbetónu).
  • EFCA The European Federation of Concrete Admixture Associations (Európska federácia výrobcov prísad do betónu)
  • EFNARC The European Federation of Specialist Construction Chemicals and Concrete Systems (Európska federácia špecialistov pre stavebnú chémiu a systémy z betónu).