Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Výkonný tajomník

Výkonný tajomník

 Výkonný tajomník: Ing. Pavol Kňaze, CSc.