Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Zhromaždenie členov

Zhromaždenie členov

Pozostáva zo zástupcov členských organizácií a je najvyšším orgánom spoločnosti:


ALAS, s.r.o., Bratislava, Ing. Ivan Hanzlíček, Key account manager
Bauchemia T.B., s.r.o., Bratislava, Ing. J. Valko, konateľ
Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o., Žilina, Ing. Leoš Vajner, regionálny manažér
Danucem Slovensko, a.s., Rohožník,Ing. Tomáš Kacko, regionálny manažér pre transportbetón
MAPEI SK, s.r.o., Ivanka pri Dunaji, Ing. Vašečka Miroslav, obchodno - technický zástupca pre prísady do betónu
MC-Bauchemie, s.r.o., Bratislava, Ing. Martin Struk, obchodný riaditeľ
Sika Slovensko, s.r.o., Bratislava, Stanislav Sivák, technológ pre betón
STACHEMA Bratislava, a.s., Bratislava, Ing. Martin Dovaľ, PhD, regionálny riaditeľ pre Slovensko
ZAPA beton SK s.r.o., Bratislava, Ing. Katarína Gaborová, konateľ a regionalny manažér
V.M.S. TRADE, s.r.o., Brezno, Matej Vlček, konateľ
LADCE Betón, s.r.o., Ladce, Ing. Pavol Padych, riaditeľ
TBG Slovensko, a.s., Bratislava: Ing. Filip Nedorost, predseda predstavenstva