Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Prvá prezentácia členov SAVT

Prvá prezentácia členov SAVT

Publikácia bola v angličtine prezentovaná účastníkom 13.kongresu ERMCO v Berlíne v roku 2001