Slovenská asociácia výrobcov transportbetónu
, Koliskova 1, 841 05 Bratislava
Tel.
+421-903-757519

Prezentácia členov SAVT pri vstupe SR do EÚ

Prezentácia členov SAVT pri vstupe SR do EÚ

Publikácia bola prezentovaná účastníkom 14.kongresu ERMCO v Helsinkách v roku 2004.