Komplexná požiarna ochrana a bezpečnosť s využitím betónu

Tento dokument bol vytvorený asociáciami CEMBUREAU, BIBM a ERMCO. Určený je projektantom špecifikátorom, regulačným orgánom, vlastníkom budov, požiarnym orgánom, poisťovacím spoločnostiam a verejnosti, ukazuje ako môže byť betón
použitý, jednak na zabezpečenie ochrany pred ohňom, vrátane ochrany životov a majetku a ochrany životného prostredia.