Použitie kontrolných diagramov pri kontrole výroby betónu

Dá sa bezpečne predpokladať, že od začiatku výroby boli vykonané pokusy kontrolovať výrobný proces s cieľom zlepšiť kvalitu a znížiť náklady. Použitie štatistických metód pri výrobe bolo po prvýkrát rozvinuté fyzikom Walterom A. Shewhartom zo spoločnosti “Bell Telephone Laboratories” v roku 1924. Shewhart pokračoval v rozvoji týchto metód a v roku 1931 publikoval knižku o štatistickej kontrole kvality [1].