Smernica pre pohľadový betón

Smernica pre pohľadový betón“ bola vydaná SAVT-om.
Autori Smernice:
Prof.Ing. Rudolf Hela, CSC. a Ing. Petr Novosad z FAST Vysoké účení technické v Brně
Ing. Danica Balážová (spoluautorka – kapitola „Debnenie“) z DOKA Slovakia, Debniaca technika, s.r.o., Bratislava
Smernica pre pohľadový betón je dostupná na SAVT. Cena je 12 € + 2,20 € poštovné (vrátane DPH).
Objednávku je treba zaslať na e-mail: savt@savt.sk