Sprievodca normou STN EN 206

Betón STN EN 206 je najčastejšie používaný betón, charakterizovaný ako betón s uzavretou štruktúrou, ktorý po zhutnení vykazuje minimálny obsah vzduchových pórov (okrem prevzdušňujúcich pórov pre zvýšenie mrazuvzdornosti). Betón podľa STN EN 206 je betón, ktorý sa bežne využíva na konštrukcie betónované na stavbe, na montované a prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierských stavieb z betónu.

Skladačka k STN EN 206 je dostupná u členov SAVT

Náhľad Sprievodca normou STN EN 206 (314 kB)