Súťaž o najekologickejšiu betonáreň

V roku 2004 bolo po vyhlásený 1.ročník „Súťaže o najekologickejšiu betonáreň“. Na prvých 3 miestach sa umiestnili: Ladce Betón s.r.o., Bratislava CB Bratislava, VSH, Turňa n/B., CB Poprad a Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, CB Bratislava-Žabí majer. Na kongrese ERMCO v Helsinkách v júni 2004 boli týmto 3 slovenským betonárňam po prvý krát v histórii udelené ocenenia. Dve ocenenia boli prevzaté na kongrese prezidentom SAVT a 1 zástupcom ocenenej spoločnosti (Holcim, betonáreň BA-Žabí Majer).

V druhom ročníku súťaže konanom v roku 2005 boli ceny odovzdané na konferencii BETÓN 2005 týmto spoločnostiam:

Na 1.mieste sa umiestnila betonáreň Alas Slovakia s.r.o., Bratislava – betonáreň: Bratislava – Polianky, na 2.mieste bola betonáreň LADCE BETON s.r.o., Bratislava – betonáreň: Bratislava – Petržalka a na 3. mieste sa umiestnila betonáreň Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník – betonáreň Žiar nad Hronom.

V roku 2006 v 3. ročníku súťaže bolo umiestnenie do súťaže prihlásených centrálnych betonárni následovné:

1.miesto – betonáreň Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník – betonáreň Levice
2.miesto – betonáreň Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník – betonáreň Žilina
3.miesto – betonáreň ZAPA beton SK, a.s., Bratislava – betonáreň Trebišov

Na ERMCO kongrese v Sevile v júni 2007 bolo 3 centrálnym betonárňam zo Slovenska udelené ocenenie ERMCO za dobrú starostlivosť o životné prostredie. Toto ocenenie dostali dve betonárne spoločnosti Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník a to betonáreň v Leviciach a v Žiari nad Hronom a jedna betonáreň spoločnosti ALAS Slovakia, s.r.o., Bratislava – betonáreň v Bratislave (na Poliankách).

V 4.ročníku súťaže v r.2007 boli na prvých 3 mietach hodnotené tieto CB:
1.miesto: CB spoločnosi ZAPA beton SK, s.r.o. Bratislava v Levoči
2. miesto: CB spoločnosti Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník v B.Bystrici a CB spoločnosti ALAS Slovakia, s.r.o., Bratislava v Senci

V 5.ročníku súťaže ako 3 najlepšie CB boli vyhodnotené:
1.miesto : CB spoločnosti TBG Doprastav v Pov.Bystrici
2.miesto: CB spoločnosti ZAPA beton SK, s.r.o., Bratislava v Prešove
3.miesto: CB spoločnosti Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník v Senci

V 6.ročníku súťaže ako 3 najlepšie CB boli vyhodnotené:
1.miesto : CB spoločnosti Holcim (Slovensko), a.s., Rohožník Nitra 2
2.miesto: CB spoločnosti TBG Doprastav, a.s., Bratislava v Pohraniciach
3.miesto: CB spoločnosti ZAPA beton SK s.r.o., Bratislava v Hlohovci