Tucet dôvodov pre použitie transportbetónu pri stavaní

Transportbetón – komfort a trvanlivosť
1.Transportbetón – osvedčený materiál s veľkou tradíciouobr 1
Z betónu sa stavia už viac ako 100 rokov a za posledných 50 rokov sme svedkami širokého využitia betónu aj za použitia súvisiacej služby s jeho použitím – dopravy betónu až na stavenisko k zákazníkovi, táto služba dala vzniknúť pojmu „transportbetón“ (transportovaný betón). Dá sa povedať, že aj na Slovensku od začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia sa začala éra rozvoja využívania transportbetónu realizátormi stavieb. Sprvu sme boli svedkami využívania transportbetónu len pre veľké stavby, ale zmeny po roku 1989 (po zrušení obmedzení pre predaj transportbetónu súkromných osobám) priniesli aj čoraz väčšie využívanie transportbetónu aj na menšie stavby a aj jeho čoraz širšie používanie súkromníkmi pri individuálnej bytovej výstavbe.