Z histórie transportbetónu na Slovensku

História transportbetónu na Slovensku je úzko spojená s históriu výroby transportbetónu v bývalom Československu. Prvé betonárne boli vyrábané v závode STASIS Horní Slávkov v licencii KABAG, boli to betonárne typu Ce 16, ďalej C 304, C404, Ce 50 a Ce 55, ktoré boli najrozšírenejšími betonárňami v bývalom Československu. Neskôr boli v tom istom podniku vyrábané vlastné betonárne typu SB 20, SB 30, SB 50 (za spolupráce s firmou STETTER).

Významným dodávateľom betonární na Slovensku bola aj firma ELBA, ktorá dodávala typy EMM 15, 30, 65, ďalej EMC 35, 38, 45, 55 a EMT 120 (neskôr bola časť oceľových konštrukcií pre tieto betonárky dodávaná slovenským podnikom Pozemné stavby Nitra). Koncom 60-tich rokov sa po určitú dobu tieto betonárky vyrábali i v mostárni Brezno (v licencii ELBA). Malá časť betonární bola tiež od firmy STETTER. Od r. 1982 sa začala výroba betonární i na Slovensku v závode ZŤS Bardejov, kde sa vyrábali hlavne typy betonárni SB 20, SB 20.1. až do r. 1992. V závode Strojstav Prešov sa od r. 1984 vyrábali betonárne STROJBET 25 až do počiatku 90-tich rokov.

 

Prvé začiatky výroby transportbetónu spadajú do r. 1963, kedy boli vyrobené v STASIS Horní Slávkov prvé domiešavače. Výroba domiešavačov prešla vývojom, keď boli postupne vyrábané pre potreby celého Československa domiešavače typu AM 31, AM 50, AM 55, AM 330, AM 365, AM 368. Väčšina domiešavačov bola na podvozkoch typu TATRA a v menšom množstve aj na podvozku typu LIAZ. V závode Vítkovických železiarní v Kojetíne sa vyrábali vaňové dopravníky betónu – VD 6 a AP 174 a v Agrokombináte Slušovice od polovičky 80-tich rokov aj malé domiešavače KD 320 s objemom bubna – 3 m3 (až do začiatku 90-tich rokov). Od r. 1982 bola výroba domiešavačov už uskutočňovaná aj na Slovensku v ZŤS Košice, kde sa vyrábali typy AM 365, AM 368 a AM 369 a domiešavač AM 7 (pre dopravu 7 m3 betónu). Výroba domiešavačov potom pokračovala v závode VSS š.p. Košice.

Veľkou podporou rozvoja transportbetónu boli odborné konferencie poriadané už od r. 1970, na Slovensku sa pod rôznymi názvami, ktoré sa konali každoročne. K zvýšeniu kvality vyrábaného transportbetónu prispelo zavedenie nepovinného hodnotenia kvality transportbetónu na Slovensku začiatkom 70-tich rokov. Toto znamenalo zvýšený tlak na výrobcov betónu v oblasti kvality ich výrobkov.

Transportbetón až do zmien v r. 1989 však nebol rozhodujúcim výrobkom v oblasti betónu, ťažisko bolo stále vo výrobe prefabrikovaného betónu. Po r. 1989 nastal výrazný útlm výroby prefabrikátov (hlavne pre bytovú výstavbu) a to znamenalo rozvoj výroby monolitických betónových konštrukcií a tým i transportbetónu. Postupná obnova výrobných zariadení a ich modernizácia, spolu s výstavbou nových betonárok pomáha posilovať významnú úlohu transportbetónu v stavebníctve.

Hlavné úlohy do budúcich rokov v oblasti transportbetónu sú zhodné s cieľmi SAVT, je to zvyšovanie technologickej úrovne výroby betónu a zvyšovanie kvality vyrábaného transportbetónu, ďalej zlepšovanie servisu zákazníkom a postupná náhrada starých betonární novými, ktoré budú spĺňať i všetky nároky na ochranu životného prostredia.