Zástavky autobusov mestskej dopravy

Oblasti zastávok hromadnej dopravy v mestách, ak sú zhotovené za použitia asfaltu sú veľmi často znehodnotené výskytom veľkých „hrvoľov“ (vznikajúcich tlakom kolies vozidiel za vyšších vonkajších teplôt). Preto sa čoraz častejšie vyhotovujú z betónu, pričom sa často vytvára aj povrchová úprava betónu v tvare dlažobných kociek. Nižšie je uvedený príklad úspešnej realizácie autobusovej zastávky z betónu.

Zástavky autobusov mestskej dopravy

Autobusová a trolejbusová zastávka na Trnavskej ceste v Bratislave

Napriek viacročnému používaniu zastávky na jednej z najvyťaženejších autobusových zastávok je povrch betónovej vozovky nedeformovaný.

Ani hustá premávka, ani veľké zaťaženie od brzdiacich a rozbiehajúcich sa autobusov a trolejbusov ani po viacerých rokoch prevádzky neviedli k pozoruhodnejšiemu poškodenie povrchovej vrstvy vozovky.