Výhody trvalej udržateľnosti betónových konštrukcií

Spoľahlivý, univerzálny, trvanlivý, a mnohostranný konštrukčný materiál, ktorý môže pretrvať po stáročia – betón môže prispieť k z hľadiska životného prostredia istej budúcnosti súčasných aj budúcich generácií. Betón dáva mnoho ponúk. Ako stavebný materiál môže napodobňovať tradičné kamenné motívy alebo alternatívne môže byť použitý na vytvorenie moderných súčasných budov. Umožňuje komplexné a inšpiratívne návrhy (budov) za prijateľnú cenu, bez nevhodnej záťaže životného prostredia. Je unikátnou kombináciou funkčných a estetických vlastností, ktoré urobili z betónu základný stavebný materiál na celom svete. Betón je preto hlboko zakorenený v našom každodennom živote.

Ako zodpovedné odvetvie priemyslu, odvetvie výroby betónu aktívne podporuje ciele trvale udržateľných konštrukcií a ich povedomie vo verejnosti. Zodpovedné používanie materiálov je jednou z veľkých výziev dnešnej doby. Cez prebiehajúci výskum a spoluprácu s príslušnými úradmi (inštitúciami), priemysel výroby betónu zlepšuje svoju výkonnosť, hlavne čo sa týka čistejšej výroby a nových, zlepšených technických vlastností betónu.

Trvale udržateľné konštrukcie boli Európskou komisiou stanovené ako jedná z hlavných úloh. Preto priemysel výroby betónu tiež reaguje na súčasné obavy z klimatických zmien a energetickej efektívnosti. Toto stavebné odvetvie je zaviazané na dodávanie budov vyššej kvality pre európskych občanov a rovnako pre podnikateľské činnosti, čo zlepší kvalitu života.