Zlepšenie požiarnej bezpečnosti v tuneloch

Celková dĺžka tunelov používaných v doprave v Európe presahuje viac ako 15000 km. Tunely sú životne dôležité pre udržanie dopravnej infraštruktúry. Napríklad vo Švajčiarsku okolo 50% diaľnic navrhovaných pre dobudovanie dopravnej siete do roku 2015 by malo viesť cez tunely. Ale tunely sú budované nielen pre prechod krížom cez pohoria, ale čoraz viac sú budované pod mestami, napr. v Štokholme a Paríži za účelom odstránenia dopravného preťaženia na povrchu. Tunely sú tiež budované pod plavebnými cestami (vodnými komunikáciami), napr. Oresund a tunely „Great Belt“ (veľký pás) v Škandinávii. Cestné a železničné tunely rovnako ako podjazdy môžu predstavovať riziko pre verejnosť. Vhodný výber materiálov a vhodný projekt (návrh) môžu pomôcť minimalizovať toto riziko.