Verejné dokumenty

16
máj
2007

V roku 1994 ERMCO vydalo prvé vydanie Smerníc pre prípravu kontrolného listu pre audit centrálnych betonární z hľadiska životného prostredia. Tým, že sa tieto smernice preložili a boli prijaté v celej Európe, stali sa hlavným nástrojom v priemysle transportbetónu na meranie chovania sa z hľadiska ochrany životného prostredia.

04
apr
2007

Tieto smernice a požiadavky boli pripravené Európskou projektovou skupinou (EPS) zahrňujúcou päť európskych federácií zameranou na podporu moderných materiálov a systémov pre dodávku a použitie betónu. Projektová skupina pre samozhutniteľný betón bola založená v roku 2004 zástupcami z: BIBM The European Precast Concrete Organisation (Európska organizácia výrobcov prefabrikovaného betónu). CEMBUREAU The European Cement Association (Európska asociácia výrobcov cementu). […]