Články

14
máj
2011

Betón STN EN 206 je najčastejšie používaný betón, charakterizovaný ako betón s uzavretou štruktúrou, ktorý po zhutnení vykazuje minimálny obsah vzduchových pórov (okrem prevzdušňujúcich pórov pre zvýšenie mrazuvzdornosti). Betón podľa STN EN 206 je betón, ktorý sa bežne využíva na konštrukcie betónované na stavbe, na montované a prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierských stavieb z […]

10
máj
2011

Aj na Vašom rodinnom dome je betón investícia pre budúce generácie!

29
aug
2010

Transportbetón – komfort a trvanlivosť1.Transportbetón – osvedčený materiál s veľkou tradíciouobr 1Z betónu sa stavia už viac ako 100 rokov a za posledných 50 rokov sme svedkami širokého využitia betónu aj za použitia súvisiacej služby s jeho použitím – dopravy betónu až na stavenisko k zákazníkovi, táto služba dala vzniknúť pojmu „transportbetón“ (transportovaný betón). Dá […]