Verejné dokumenty

09
dec
2018

Oblasti zastávok hromadnej dopravy v mestách, ak sú zhotovené za použitia asfaltu sú veľmi často znehodnotené výskytom veľkých „hrvoľov“ (vznikajúcich tlakom kolies vozidiel za vyšších vonkajších teplôt). Preto sa čoraz častejšie vyhotovujú z betónu, pričom sa často vytvára aj povrchová úprava betónu v tvare dlažobných kociek. Nižšie je uvedený príklad úspešnej realizácie autobusovej zastávky z betónu. Autobusová a trolejbusová zastávka […]

25
okt
2016

Pozri priložený dokument Betonáž a ošetrovanie betónu (1194 kB)

14
aug
2016

Dopravné stavby z betónuBetón sa historicky osvedčil ako nenahraditeľný materiál pri výstavbe dopravných stavieb. Ak výstavbu niektorých dopravných stavieb si dnes už bez betónu ani nevieme predstaviť (napr. výstavbu mostov), v iných oblastiach má betón konkurenciu v použití asfaltu ako spojivového materiálu (sú to predovšetkým vozovky a ostatné dopravné stavby). Betónové kryty vozoviek preukazujú aj […]

14
aug
2016

Betónové cyklotrasy vám zaručujú nasledovné vlastnosti: • Životnosť: 40 – 50 rokov -> dlhodobá ekonomická výhodnosť • Nižšie náklady na výstavbu a údržbu cyklotrasy • Bezpečnosť: Betón má schopnosť za šera a v noci „svietit“ – vzhľadom na svoju šedú farbu dobre odráža svetlo z osvetľovacích zariadení Výhody betónu oproti iným povrchom: • Ani v horúcom […]

18
okt
2015

Smernica pre pohľadový betón“ bola vydaná SAVT-om. Autori Smernice: Prof.Ing. Rudolf Hela, CSC. a Ing. Petr Novosad z FAST Vysoké účení technické v BrněIng. Danica Balážová (spoluautorka – kapitola „Debnenie“) z DOKA Slovakia, Debniaca technika, s.r.o., BratislavaSmernica pre pohľadový betón je dostupná na SAVT. Cena je 12 € + 2,20 € poštovné (vrátane DPH).Objednávku je […]