Verejné dokumenty

09
máj
2012

Celková dĺžka tunelov používaných v doprave v Európe presahuje viac ako 15000 km. Tunely sú životne dôležité pre udržanie dopravnej infraštruktúry. Napríklad vo Švajčiarsku okolo 50% diaľnic navrhovaných pre dobudovanie dopravnej siete do roku 2015 by malo viesť cez tunely. Ale tunely sú budované nielen pre prechod krížom cez pohoria, ale čoraz viac sú budované […]

19
nov
2011

Spoľahlivý, univerzálny, trvanlivý, a mnohostranný konštrukčný materiál, ktorý môže pretrvať po stáročia – betón môže prispieť k z hľadiska životného prostredia istej budúcnosti súčasných aj budúcich generácií. Betón dáva mnoho ponúk. Ako stavebný materiál môže napodobňovať tradičné kamenné motívy alebo alternatívne môže byť použitý na vytvorenie moderných súčasných budov. Umožňuje komplexné a inšpiratívne návrhy (budov) […]

24
máj
2011

Tento dokument bol vytvorený asociáciami CEMBUREAU, BIBM a ERMCO. Určený je projektantom špecifikátorom, regulačným orgánom, vlastníkom budov, požiarnym orgánom, poisťovacím spoločnostiam a verejnosti, ukazuje ako môže byť betónpoužitý, jednak na zabezpečenie ochrany pred ohňom, vrátane ochrany životov a majetku a ochrany životného prostredia.

24
máj
2011

Tento dokument bol vytvorený asociáciami CEMBUREAU, BIBM a ERMCO*). Určený je projektantom špecifikátorom, regulačným orgánom a vlastníkom a používateľom budov, ukazuje ako betón môže byť použitý jednak na zníženie rýchlosti klimatických zmien a jednak na minimalizáciu účinkov, ktoré bude mať na naše životné prostredie.

19
dec
2010

Dá sa bezpečne predpokladať, že od začiatku výroby boli vykonané pokusy kontrolovať výrobný proces s cieľom zlepšiť kvalitu a znížiť náklady. Použitie štatistických metód pri výrobe bolo po prvýkrát rozvinuté fyzikom Walterom A. Shewhartom zo spoločnosti “Bell Telephone Laboratories” v roku 1924. Shewhart pokračoval v rozvoji týchto metód a v roku 1931 publikoval knižku o […]